INHOUD PAGINA  
     
  
 
     
  
THEMA PAGINA'S  
     

www.vonscheven.net

Word ik een immigratievluchteling?

Ik ben een 100% Nederlander en ik zal vluchten uit mijn land, vanwege de immigratieregels. Ondanks dat ik nu al meer dan 4 jaar wettelijk getrouwd ben met mijn Ghanese vrouw, mag ik met mijn gezin (met Nederlandse kinderen) niet in Nederland wonen. Geen kinderpardon voor mijn kinderen. Uiteraard mag ik wel in Nederland wonen en ook mijn kinderen mogen in Nederland wonen en ik mag zelfs officieel voor de Nederlandse wet getrouwd zijn met mijn vrouw..........alleen mijn vrouw moet wel in Afrika blijven. Nou vooruit, ze mag als de IND het goed vindt voor maximaal 3 maanden op bezoek met een toeristenvisum, maar daarna moet ze wel weer minstens 3 maanden terug naar Afrika. Nederland discrimineert uiteraard niet; er zijn andere redenen dat alle Afrikanen Nederland niet binnen mogen op een gewoon paspoort. Zo zullen er ook ongetwijfeld redenen zijn, waarom sommige mensen uit arme dictatoriale Latijns Amerikaanse landen wel zonder visum binnen mogen komen.

Het CDA en de VVD zijn verantwoordelijk voor mijn schijnhuwelijk

Wat is een huwelijk als je niet bij elkaar mag wonen? De essentie van een huwelijk is toch dat je samenleeft met elkaar? Een overheid die wel een huwelijk erkent, maar tegelijk zegt dat je niet bij elkaar mag zijn is hypocriet. Ze houdt de schijn op, dat het huwelijk wordt gerespecteerd, maar in mijn ogen is de erkenning van mijn huwelijk, de inschrijving in de burgerlijke stand dat ik gehuwd ben je reinste gelegaliseerde fraude. In Nederland ben ik officieel getrouwd, maar in de praktijk ben ik zonder mijn vrouw. Als dat geen schijnhuwelijk is, dan weet ik het niet. Niet schijn is dat mijn vrouw en ik van elkaar en van onze kinderen houden, maar toch, ik moet volgens de Nederlandse wet nog steeds een gezin gaan vormen. Mijn vrouw en ik zijn dus getrouwd, wij houden van elkaar, hebben kinderen maar moeten nog steeds een gezin gaan vormen en mogen niet samen in Nederland wonen. Dit soort onzin, wie verzint dat?

Wie zijn er verantwoordelijk voor deze wetgeving? Inderdaad, niet de PVV, zoals u misschien zult denken, want de PVV heeft nooit in een regering gezeten. Nee, deze wetgeving is tot stand gekomen door partijen als de socialistische partij PvdA, de gezinspartij CDA en de liberale partij VVD. Bent u trots op Nederland, trots op ex-VVD er Rita Verdonck?

Het komt wel goed

Als ik mensen mijn verhaal vertel, is steevast het antwoord: "Het komt wel goed ". Dat is de dooddoener om mensen een goed gevoel voor zichzelf te geven, om zich niet schuldig hoeven te voelen over deze onrechtvaardige situatie. De waarheid is: het komt niet goed! Wat zijn de gevolgen voor mijn kinderen die opgroeien met maar 1 ouder er incidenteel drie maanden een extra ouder bijkrijgen, die dan ineens weer verdwijnt?

Los van alle emotionele ellende, wie betaald mijn extra kosten? Wat denkt u van de telefoonkosten om met mijn vrouw te kunnen spreken, of van de vliegtickets iedere keer naar Ghana en terug. Mijn telefoonkosten hou ik beperkt; met andere woorden: ik spreek mijn vrouw nauwelijks. Dit jaar zal ik mijn vrouw ook niet zien, want i.v.m. mijn emigratie en het verlies van mijn baan wil ik zoveel mogelijk kosten besparen.

Hoe hopeloos mijn situatie in Nederland is, zal ik hieronder weergeven:

Zolang ik geen goed betaalde vaste baan heb en mijn vrouw niet het inburgeringsexamen heeft gehaald, mag mijn gezin volgens de huidige regelgeving NOOIT in Nederland wonen, al ben ik meer dan 50 jaar getrouwd.

Een echte Nederlander, wat heb ik daaraan?

Mijn voorouders en ook hun voorouders en ook hun voorouders en ...enz kwamen allemaal uit Nederland of andere Europese landen, zoals Frankrijk, Duitsland, ItaliŽ. Toch mag ik hier niet met mijn gezin wonen en word een toeristenvisum afgewezen door een vrouw die met een zeer sterk Surinaams accent spreekt en daardoor nauwelijks verstaanbaar is. Zo ben ik in de cel gezet door een agent met de naam Kelmendi, die gezien zijn manier van optreden, mogelijk zijn werkervaring heeft opgedaan bij de buitenlandse politie.

Wie is hier nu de Nederlander?

Ik vind dat de mensenrechten van mij en van mijn gezin ernstig zijn en worden geschaad en als ik aan Nederland denk, dan denk ik niet aan de goede dingen, maar dan word ik alleen maar kwaad. Iedere dag boos zijn, dat is niet goed voor de gezondheid en ook niet goed voor werkprestaties. Inmiddels ben ik 49, recent ontslagen en zonder vaste goedbetaalde baan mag mijn vrouw niet naar Nederland komen. Met andere woorden: in Nederland zal ik op deze manier nooit met mijn gezin kunnen wonen en de situatie is dus dat het nooit meer goed komt.

Gedwongen emigratie?

Vanwege de uitzichtloze situatie voor mijn gezin word ik op deze manier gedwongen om op mijn 50e te gaan vertrekken naar Ghana. Als kind werd ik op de basisschool gepest met "meisjesstem, meisjesstem ", nu word ik gepest met immigratieregels. Misschien moet ik straks in Ghana in armoede gaan leven en lukt het niet om een goed bestaan op te bouwen, maar hoe dan ook, in Ghana ben ik wel met mijn gezin.

De Nederlandse vlag gaat mee!

Zodra het moment gekomen is dat ik naar Ghana ga emigreren koop ik een paar mooie Nederlandse vlaggen. Een van die vlaggen zal ik gebruiken als deurmat, de andere als dweil. Natuurlijk zal ik, als ik de financiŽn daartoe heb nog regelmatig naar Nederland gaan, maar het land en de bevolking een warm hart toedragen? Nee!

De IND

Lees hier wat de werkwijze van de IND is.

Als persoon ben je altijd zelf verantwoordelijk voor je daden. Bij de IND is dus niet alleen de persoon die de beslissing neemt, maar ook de persoon die de beslissing uitvoert, persoonlijk verantwoordelijk voor het gevolg van een beslissing.

Opruiende tekst

De linkse activiste Joke Kaviaar is vanwege de inhoud van haar website veroordeeld tot 4 maanden cel. Zelf heb ik (tot mijn grote verbazing) al eens 2 uur in de cel gezeten, omdat ik een ontvangstbevestiging wilde hebben. Bent u nieuwsgierig naar de opruiende teksten van Joke en wilt u nog veel ergere teksten lezen, van Theo Maassen maar ook van vonscheven.net, klik dan op onderstaande link:
Opuiende teksten!

De onzin van de meldplicht

Vreemdelingen moeten zich binnen 3 werkdagen melden. De bevestiging van de melding ontvangen ze veel later. Dat ik in de politiecel ben gezet voor een ontvangstbevestiging vond ik al raar, maar dat de politie erkent dat het systeem fraudegevoelig is, verbaast mij nog meer. Lees meer hierover op de pagina's:
Gearresteerd en in een politiecel gezet
Grote kans op fraude bij internetmelding

Schijnheilig

Onderstaand gedicht draag ik op aan de "Christelijke" partijen CDA en SGP

We kennen de bijbel uit ons hoofd,
Stem op onze Christelijke partij.
Al wie in God geloofd,
hoort er bij ons bij

Wij bidden voor onze natie,
zijn beter dan de PVV
en tegen gezinsmigratie,
dus stemmen we met ze mee.

Wij bidden tot de Heer,
en eren het gezin.
Wij zeggen keer op keer:
Jij komt er hier niet in.

Wij bidden in de kerk,
over liefde, vrede en armoe.
Heeft jouw man geen werk?
Kom dan niet hier naartoe.

Wij hebben de moraal,
en Christus aan het kruis.
Leer eerst onze taal,
dit is niet jouw huis.

Wij bidden voor de aarde,
wij bidden voor u allen.
Jouw gezin is niet van waarde,
dus laten wij jou vallen.

Je mag hier zijn voor even,
een gezin moet je nog vormen,
je mag hier dus niet leven.
dat zijn zo onze normen.

Wij hebben onze bijbelkennis,
wij zijn de partij tegen het geweld,
maar het belangrijkste is,
wij zijn goed voor uw geld!

Wat is ons leven toch prachtig!
Hoor ons bidden, hoor ons gezang!
God is voor ons zogenaamd almachtig,
maar wij zijn voor God niet bang.SGP-standpunt: (dd 13-11-2012)
De Europese richtlijn voor gezinshereniging moet worden aangepast, zodat Nederland† strengere eisen kan stellen aan het inkomen en de leeftijd van migranten.

CDA- standpunt: Uit verkiezingsprogramma(dd 13-11-2012)
Het behalen van het inburgeringsexamen is voorwaarde voor verkrijging van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Dat is inclusief een maximale inspanning om zich te kwalificeren voor de arbeidsmarkt.

(mag mijn vrouw straks niet gewoon moeder zijn, maar moet zij verplicht gaan werken, ook al heb ik werk????)

De (taal)eisen voor (huwelijks)migranten worden aangescherpt.

CDA: Het gezin is de hoeksteen van de samenleving

Inderdaad: het CDA laat mijn gezin dan ook vallen als een baksteen.

De feiten van het gezinsmigratiebeleid

Als Nederlander mag je in Nederland niet samenwonen met je Afrikaanse vrouw

Ook al ben je voor de Nederlandse wet getrouwd, je mag niet bij elkaar samenwonen. Pas als aan zeer strenge eisen wordt voldaan, mag de wettige echtgeno(o)t(e) (tijdelijk voor een jaar) in Nederland komen wonen, waar dan de inburgeringscursus moet worden gevolgd

Nederlanders zonder vaste baan mogen NOOIT met hun buitelandse vrouw in Nederland samenwonen.

Het maakt niet uit hoelang je bent getrouwd; als je geen vast inkomen hebt (dus bijv. een jaarcontract), dan mag je niet langer dan 3 maanden samen in Nederland wonen

Het is (vermoedelijk) eenvoudig om Afrikanen naar Nederland te smokkelen.

Op basis van een toeristenvisum kan een entree naar Nederland worden verkregen. Na aankomst moet men zich dan melden bij de vreemdelingenpolitie.
Stel het volgende scenario:

Mevrouw X krijgt een toeristenvisum dat geldig is van 1 januari t/m 31 maart.
Zij vertrekt op 1 januari naar Nederland met een ticket op naam van mevrouw X, maar meldt zich NIET bij de vreemdelingenpolitie.

Na aankomst in Nederland stuurt mevrouw X haar paspoort naar haar zus (mevrouw Y) (die op mevrouw X lijkt). Mevrouw Y gaat op bijvoorbeeld 10 januari naar Nederland met het paspoort en een ticket op naam van mevrouw X, en meldt zich binnen drie dagen bij de vreemdelingenpolitie. Zij krijgt een verblijfstempel in het paspoort van mevrouw X.

Mevrouw Y stuurt het paspoort van mevrouw X naar haar zus (mevrouw Z). op 1 april meldt mevrouw Z (die zich voordoet als mevrouw X) zich netjes bij de Nederlandse ambassade, dat zij is teruggekomen.

Na 90 dagen vraag mevrouw Z (zich voordoende als mevrouw X) een toeristenvisum aan. Dit gaat nu makkelijker, want mevrouw X is al een keer eerder in Nederland geweest en heeft zich toen netjes teruggemeld........

Ondertussen verblijven dus 2 illegalen (mevrouw X en mevrouw Y) al in Nederland.

Tenzij er voor mij onbekende controles zijn ingebouwd, kan dus op basis van 1 legaal verkregen (toeristen)visum eenvoudig een x aantal op de persoon van het legaal verkregen visum lijkende personen het land worden binnengesmokkeld. (Het zou mij niet verbazen, als dit nu reeds veelvoordig voorkomt.) Waarschijnlijk zal deze smokkelweg op den duur onmogelijk worden, omdat dan een vingerscan wordt afgenomen, maar tot op heden (2014) is dat nog niet het geval en wanneer dit voor alle lidstaten van de EU is ingevoerd......

De huidige wetgeving zorgt voor schijnhuwelijken en kindermishandeling

Het is in mijn ogen je reinste kindermishandeling om ouders gedwongen gescheiden van elkaar te laten leven. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat een scheiding een negatieve invloed op kinderen heeft. Kinderen van Nederlanders die met bijv. een Afrikaanse vrouw zijn getrouwd maken ieder drie maanden zo'n scheiding mee, totdat (als de Nederlander een vaste baan heeft) na een lastig examentoets een MVV (tijdelijk verblijf voor een jaar) kan worden verkregen.

Om schijnhuwelijken tegen te gaan, krijg je juist schijnhuwelijken: immers een huwelijk dat wel als zodanig wordt geregistreerd, maar waarbij je niet mag samenwonen noem ik een schijnhuwelijk.

Asielzoekers hebben meer rechten dan Nederlanders

Je kunt HONDERDEN JAREN terugkijken en al mijn voorouders komen uit Nederland en Duitsland. Mijn rechten zijn echter minder dan die van een asielzoeker die net een status heeft gekregen. Deze asielzoeker (mits die langer dan een jaar met zijn partner heeft samengewoond) mag zijn gezin naar Nederland laten overkomen in het kader van de gezinshereniging. (De inburgering moet dan nog wel plaatsvinden, maar dat kan in Nederland).
Ofschoon ik al meer dan 2 jaar getrouwd ben, mag ik niet mijn vrouw naar Nederland halen; mijn dochtertje van 2, die de Nederlandse nationaliteit heeft, mag wel ZONDER MOEDER in Nederland wonen.

Het kinderpardon geldt uiteraard niet voor Nederlanders....

Het kinderpardon geldt niet voor kinderen van Nederlanders, die langer dan 5 jaar in Nederland hebben gewoont.

Geen kinderbijslag

Uiteraard heb ik geen recht op kinderbijslag voor mijn kinderen die in Ghana wonen. Dat ambassadepersoneel in Ghana wel gewoon kinderbijslag krijgt, is omdat zij werken voor het algemeen nut. In mijn ogen je reinste klassejustitie.
 
     
Inhoud Pagina
Word ik een immigratievluchteling?
CDA is voor schijnhuwelijk
Het komt wel goed
Een echte Nederlander
Gedwongen emigratie
De IND
Opruiende tekst
De onzin van de meldplicht
Schijnheilig
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Thema pagina's
Klik op de pijl om naar de bovenkant van de pagina te gaan
Valid HTML 4.01!